เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ ศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่ขายดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน พร้อมด้วยศูนย์บริการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 6 สมัยซ้อนแห่งเดียวในภาคเหนือ