บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด

 

ที่ตั้ง: 119-123 ถนนพระปกเกล้า ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
ติดต่อสอบถาม : 053-327270 ถึง 9

 

เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:00-17:00 น.

YouTube

สาขาอื่น ๆ

สาขาฝาง
053-451864 / 0898380464

369/1 หมู่ 3 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

สาขาเชียงดาว
053-455575 / 0819922955

569 หมู่ 4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

สาขาแม่ริม
053-860171 / 0897011656

289/2 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 5018

สาขาแม่ฮ่องสอน
053-613-487 / 0864293017

117/20-21 ถ.ขุนลุงประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

สาขาสันกำแพง
053-331566

13/16-18 หมู่ 6 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

สาขาสันป่าตอง
053-311222 / 088-2587421 / 089-9974092

104-108 หมู่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

สาขาแม่วาง
053-489185 / 0882584467

129/18-19 หมู่ 4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

สาขาสารภี
053-111821 / 0822105469

56/2 หมู่ 5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

สาขาจอมทอง
053-341655 / 084-7759581 / 0931975579

98/1 หมู่ ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

สาขาเวียงหนองล่อง
053-504188 / 0951605432 / 0833226169

100 หมู่ 9 ต.วังถาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120

สาขาบ้านโฮ่ง
053-980399 / 089-9545559 / 0813917907

90 หมู่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

สาขาบ้านท่าข้าม
0877252233 / 095-8192594

114 หมู่ 7 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

สาขากาดสวนแก้ว
053-218555

9 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200